A CaveKids Országhatáron Kívüli Geológiai Túrákat Szervező Szakosztály szervezeti és működési szabályzata, ügyrendje.

A szakosztályok létrehozásáról és működésének feltételeiről a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (továbbiakban MKBT) Alapszabályának XIII. szakasz 26. §. (1)-(9) számú bekezdések rendelkeznek.

A CaveKids Országhatáron Kívüli Geológiai Túrákat Szervező Szakosztály, továbbiakban CaveKids

Célja:  összhangban az MKBT Alapszabályának II. szakasz 2. §. (1) bekezdés c szakasz

1.        Magyarországon is előforduló geológiai jelenségek típuspéldáinak felkeresésére, megértésére való túrák szervezése.

2.         A tagok felkészítése a külföldi túrákon való terepviszonyok leküzdésére.

3.        A látott típuspéldák alapján magyarországi megjelenésük felkeresése, és az azzal kapcsolatos ismeretek átadása a bővebb tagság számára.

4.        A túrákon szerzett információkat az MKBT tagok számára előadás formájában tovább adása.

Feladata:

1.      A fenti célok megvalósításának elősegítése, a tagok felkészítése.

2.      A túrák teljes körű megszervezése, lebonyolítása

3.      A túrák publikálása a http://cavekids.hu oldalon

Minőségpolitikája:

A tagok számára a külföldi túrák szervezése évi két alkalommal.

Vezetője:

A CaveKids vezetősége minden egyes tag, minden egyes gyűlésen a tagok 50%+1fő részvételével közösen hozhatnak döntést.

A szakosztály tagsága:

A CaveKids tagja lehet minden olyan MKBT-tag, de külső személyek közreműködését sem zárja ki, akit az alakuló gyűlésen résztvevő alapítók és későbbiekben teljes jogú tagok egyhangúan megszavaznak.

A szakosztály tevékenységébe kétféle módon lehet bekapcsolódni:

-          Felkérés alapján valamilyen szükséges célfeladat elvégzésére.

-          Jelentkezéssel a http://cavekids.hu oldalon lévő elérhetőségeken.

A tagság végzi a túrák előkészítését, szervezését, programok kidolgozását, dokumentációját, ismeretterjesztő előadások készítését.
A tagfelvételi kérelemhez szükséges min. 3 szakosztályi tag ajánlása.
A jelentkező felvételénél a tagság egyhangú szavazata dönt.
A tagság megszűnik:

-          kilépéssel,

-          kizárással.

A kizárásról a szakosztály tagjai egyszerű többséggel (50%+1 fő) döntenek.

A Szakosztály működési rendje:

A szakosztályi gyűlést bármikor, bármelyik tag összehívhatja.
A gyűlés időpontjáról és napirendjéről az összehívó tagnak írásban kell értesíteni a tagságot minimum 1 héttel a tervezett gyűlés előtt.
A gyűlés a megjelent tagok létszámától függően akkor határozatképes, ha tagok egyszerű többsége (50%+1) jelen van.
A gyűléseken született döntésekről a gyűlés vezetője írásban utólagosan tájékoztatja a tagokat.
A szakosztály képviseletét a vezető által (a tagok szóbeli egyetértésével) kijelölt tag láthatja el.

Működési feltételek:

A CaveKids által szervezett túrákon minden résztvevő tag saját költségén vehet részt, így a szakosztály pénzügyi tevékenységet nem végez.

A Szakosztály felügyelete:

Azt MKBT Alapszabálya értelmében évente minden szakosztálynak jelentési kötelezettsége van. Működésének feltételeit és annak esetenkénti módosítását a Társulat a hatályos Alapszabálya szerint fogadja el.

Bármilyen kérdésben, amelyben jelen ügyrend nem rendelkezik, az MKBT Alapszabálya az irányadó.

Budapest, 2015. január 13.

 

CaveKids Országhatáron Kívüli Geológiai Túrákat Szervező Szakosztály